slide

CÔNG TY TNHH CENVISCO

CENVISCO được thành lập vào ngày 03/03/2011, qua gần 08 năm hoạt động, Công ty đã trở thành một nhà cung cấp Giải pháp Xây dựng, Phát triển, Hỗ trợ & Quảng bá Website - Web Apps - Mobile Apps hàng đầu cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với sự tin cậy và tín nhiệm vào năng lực cũng như trình độ chuyên môn của Công ty TNHH Bản Quyền, Công ty TNHH Cenvisco đã ký kết hợp đồng cho Công ty TNHH Bản Quyền thực hiện việc đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam cho các sản phẩm của mình.

Công ty TNHH Bản Quyền gửi lời cảm ơn đến Qúy công ty đã tin tưởng, tín nhiệm cao để chúng tôi thực hiện toàn bộ dịch vụ mà Qúy công ty đã giao.

Công ty TNHH Bản Quyền mong rằng Công Ty TNHH Cenvisco sẽ ngày càng thành công hơn nữa trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mang lại giá trị cốt lõi và tầm nhìn xa cho người dùng công nghệ.

dnbtdev