slide

Tin tức

BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÌNH PHƯỚC” CHO SẢN PHẨM HẠT ĐIỀU
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÌNH PHƯỚC” CHO SẢN PHẨM HẠT ĐIỀU
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÌNH PHƯỚC” CHO SẢN PHẨM HẠT ĐIỀU Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 673/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số...
TÁI TẠO THƯƠNG HIỆU BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
TÁI TẠO THƯƠNG HIỆU BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Có nên cải tiến, thay đổi, hoặc “cải thiện” những sản phẩm này để phản ứng lại với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh hoặc ý tưởng mới trên thị trường? Chúng ta đã lắng nghe người tiêu dùng và đáp ứng...
dnbtdev