slide

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 Quyền tác giả là quyền mà pháp luật ban cho người đã sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính).

 1.     Thủ tục đăng ký gồm:

 1.1.  Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

 a)     Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. (01 mẫu tác phẩm bằng file thiết kế hoặc hình ảnh màu, hoặc in thành cuốn nếu là tác phẩm viết,…)

 b) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả. (01 bản photo)

 1.2.  Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty): 

 a)     Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. (01 mẫu tác phẩm bằng file thiết kế hoặc hình ảnh màu, hoặc in thành cuốn nếu là tác phẩm viết,…)

 b)    Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (01 bản photo).

c) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty. 

d) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả(01 bản photo)

2.     Các công việc do Copyright thực hiện:

 2.1.  Thiết lập hồ sơ đăng ký Quyền tác giả:

           - Lập Tờ khai đăng ký Quyền tác giả.

           - Lập Hợp đồng chuyển nhượng/Tuyên bố quyền tác giả.  

 2.2.  Tiến hành Đăng ký Quyền tác giả:

         - Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký Quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.

          - Theo dõi tiến trình công việc cho đến khi cấp giấy chứng nhận Quyền tác giả.

         - Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.

         - Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Quyền tác giả là 50 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

 

Hãy liên hệ với Copyright ngay bây giờ để được chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả chuyên nghiệp nhất.  

Hotline: 090 234 9252

Mail: congtybanquyen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

dnbtdev