slide

Điều kiện bảo hộ quyền tác giả

 

Quyền tác giả là một loại quyền dân sự, công nhận cho cá nhân, tổ chức đối với một sản phẩm trí tuệ do mình trực tiếp sáng tạo nên hoặc sở hữu.

 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, bảo hộ quyền tác giả gồm các điều kiện sau:

 

+ Điều kiện chủ thể:

 

-   Là tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ (gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác  phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả).

-   Có thể là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài.

 

+ Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả:

 

• Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ gồm:

 

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thểhiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

-   Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

-   Tác phẩm báo chí;

-   Tác phẩm âm nhạc;

-   Tác phẩm sân khấu;

-   Tác phẩm điện ảnh

-   Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

-   Tác phẩm nhiếp ảnh;

-   Tác phẩm kiến trúc;

-   Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoahọc;

-  Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

-  Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

 

•  Các tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm phái sinh đó không gây phương hại đến quyềntác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

 

•  Tác phẩm được phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

 

+ Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả:

-  Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.

-  Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tưpháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.

-  Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu

 

Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả.

 

 Liên hệ với chúng tôi (www.congtybanquyen.com) để được tư vấn, soạn thảo hồ sơ đăng ký:

Điện thoại: (08) 626 11 999 – (08) 626 33 999

Hotline: 090 234 9252        (24/24)

 Mail: congtybanquyen@gmail.com

 

 

 

 

 

dnbtdev