slide

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

          Căn cứ  phát sinh , xác lập quyền sở hữu trí tuệ:

 

·                      Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và đươc  thể hiện  dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt  nội dung, chất  lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký .

 

·                      Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được dịnh hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

 

·                      Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau:

 

 

Ø  Quyền sở hửu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đươc xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sờ hữu được xác lâp trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

 

Ø  Quyền sở hửu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.

 

Ø  Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh dược xác lập trên cơ sở có được một cách hơp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó

 

Ø  Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh.

 

Ø  Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tụcđăng ký quy định tại luật này.

Liên hệ với chúng tôi (www.congtybanquyen.com) để được tư vấn, soạn thảo hồ sơ đăng ký: 

Điện thoại: (08) 626 11 999 – (08) 626 33 999

Hotline: 090 234 9252        (24/24)

Mail: congtybanquyen@gmail.com

 

 

 

 

dnbtdev