slide

Các đối tượng liên quan được bảo hộ quyền tác giả

Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ?

Luật sở hữu trí tuệ ra đời năm 2005, bên cạnh các quy định về bảo nhãn hiện, kiểu dáng, sáng chế, quyền tác giả…thì Luật sở hữu trí tuệ cũng có những quy định pháp lý để bảo hộ quyền liên quan.

Vậy quyền liên quan là gì? và những đối tượng quyền liên quan nào sẽ được pháp luật về sở hữu trí tuệ?

 

1. Quyền liên quan là gì?

 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về khái niệm quyền liên quan đến quyền tác giả như sau:

 

Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

 

2. Những đối tượng quyền liên quan nào được bảo hộ quyền liên quan

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Luật sở hữu trí tuệ  thì những đối tượng quyền liên quan sau đây sẽ được bảo hộ:

 

Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

a) Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài.

 

b) Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam.

 

c) Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo quy định tại Điều 30 của Luật này.

 

d) Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ theo quy định tại Điều 31 của Luật này.

 

đ) Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

Bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam.

 

b) Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam.

 

b) Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá chỉ được bảo hộ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này với điều kiện không gây ph­ương hại đến quyền tác giả.

 

3. Điều kiện bảo hộ quyền liên quan

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Luật sở hữu trí tuệ thì những tổ chức, cá nhân sau đây được bảo hộ quyền liên quan:

a)  Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là người biểu diễn).

 

b)  Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cuộc biểu diễn quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này.

 

 

c)   Tổ chức, cá nhân định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác (sau đây gọi là nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình).

 

 

 Mọi chi tiết xin liên hệ với Công Ty TNHH Bản Quyền để được tư vấn cụ thể hơn:

CÔNG TY TNHH BẢN QUYỀN

Địa chỉ: Số 190 Bạch Đằng Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp, HCM.

Điện thoại: (08) 224 294 79 – (08) 224 294 99

Hotline: (08) 626 11 999 – (08) 626 33 999

Di động/ zalo: 090 234 9252

Mail: info@congtybanquyen.com

 

 

 

 

 

dnbtdev