slide

Bản quyền Tác giả

Bản Quyền Tác giả          

                    

 

 

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao.

Các chủ thể đã tích cực sử dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong đó có việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Chúng tôi nhận dịch vụ trọn gói:

 

- Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

- Hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

 

 Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả:

 -   Bộ code phần mềm

 -   02 đĩa chương trình phần mềm

 -   Giấy đăng ký kinh doanh (Photo)

 -  Chứng minh nhân dân của tác giả (Photo)

 -   Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc. Giúp người nộp đơn lựa chọn được hình thức đăng ký phù hợp

 -   Soạn thảo hồ sơ, tài liệu cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền

 -   Nộp đơn và theo dõi tình trạng đơn cho tới khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

 -   Nhận và bàn giao cho người nộp đơn Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

 -   Theo dõi và phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm bản quyền tác giả đối với logo đã đăng ký.

 Thời gian tiến hành dịch vụ đăng ký bản quyền

 -   Từ 10-15 ngày kể từ ngày nhận đúng và đủ hồ sơ từ người nộp đơn. Người nộp đơn (chủ sở hữu) sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

 

Liên hệ với chúng tôi (www.congtybanquyen.com) để được tư vấn, soạn thảo hồ sơ đăng ký:

Điện thoại: (08) 626 11 999 – (08) 626 33 999

Hotline: 090 234 9252        (24/24)

 Mail: congtybanquyen@gmail.com

dnbtdev