slide

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký sáng chế

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký sáng chế  

                        

Tài liệu cần nộp:

1.    Giấy uỷ quyền (theo mẫu), 01 bản.

 

2.   Bản mô tả sáng chế gồm Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ, Bản tóm tắt và các hình vẽ hoặc sơ đồ minh họa sáng chế/giải pháp hữu ích nếu có, 02 bản.   

 

3.   Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn không phải là tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích, 01 bản.

 

4.   Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm có xác nhận của cơ quan nhận đơn đầu tiên hoặc cơ quan tổ chức triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế hoặc theo đơn đã nộp ở Việt Nam, 01 bản.

 

Thông tin cần cung cấp:

 

Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của Chủ đơn/Tác giả tạo ra sáng chế/giải pháp hữu ích.

 

Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn và trên nước của đơn ưu tiên.

 

Lưu ý là tên và địa chỉ của chủ đơn phải thống nhất trong tất cả các tài liệu đơn.

 

Liên hệ với chúng tôi (www.congtybanquyen.com) để được tư vấn, soạn thảo hồ sơ đăng ký:

Điện thoại: (08) 626 11 999 – (08) 626 33 999

Hotline: 090 234 9252        (24/24)

Mail: congtybanquyen@gmail.com

dnbtdev