slide

Đăng ký nhãn hiệu

 

 

Đăng ký thương hiệu hay còn được người tiêu dùng gọi là đăng ký nhãn hiệu hoặc bảo hộ thương hiệu. Tuy nhiên, theo Luật sở hữu trí tuệ thì chỉ có một khái niệm được thừa nhận đó là đăng ký nhãn hiệu.

 

Bài viết vẫn sử dụng thuật ngữ Đăng ký thương hiệu với mong muốn đại đa số người đọc dễ hình dung và nắm bắt vấn đề.

 

Thương hiệu hay nhãn hiệu có thể được đăng ký bảo hộ dưới dạng: logo, mẫu thiết kế, chữ …v.v. 

 

Thương hiệu chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi đơn đăng ký thương hiệu nộp tại Cục đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ. Mà một trong những tiêu chuẩn quan trọng là thương hiệu này không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được đăng ký trước đó cho cùng sản phẩm, dịch vụ tại Cục sở hữu trí tuệ.

 

 

Chính điều này dẫn đến một việc hết sức quan trọng của việc đăng ký thương hiệu, đó là làm sao biết trước được thương hiệu dự định đăng ký có trùng hoặc tương tự với thương hiệu đã được bảo hộ trước đó. Bảo Hộ Thương Hiệu sẽ hướng dẫn và trợ giúp người nộp đơn thực hiện việc này.

 

 Mail: congtybanquyen@gmail.com

 Skybe: Copyright company

 Hotline: 090 234 9252

 

 

dnbtdev