slide

Quy trình đăng ký thương hiệu

 Tra cứu khả năng bảo hộ thương hiệu:

 

Việc tra cứu khả năng đăng ký thương hiệu là không bắt buộc, tuy nhiên đây là quy trình hết sức quan trọng để xác định khả năng thương hiệu được cấp giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu trước khi chính thức nộp đơn đăng ký thương hiệu vào Cục sở hữu trí tuệ.


Thời gian tra cứu khả năng đăng ký thương hiệu là từ 3-5 ngày. Việc tra cứu sẽ do Bảo Hộ Thương Hiệu thực hiện giúp Khách hàng.

 

- Đăng ký thương hiệu:


Đơn đăng ký thương hiệu sẽ được trải qua ba bước:

 

·         Bước 1:


- Xét nghiệm hình thức đơn đăng ký thương hiệu: trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu được chấp nhận, Cục sở hữu trí tuệ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ về mặt hình thức. Ngược lại, Cục sở hữu sẽ ra công văn yêu cầu người nộp đơn tiến hành sửa đổi thiếu sót đối với đơn đăng ký thương hiệu và yêu cầu người nộp đơn phải trả lời trong vòng 01 tháng kể từ ký công văn.

 

 

Trong trường hợp không đủ thời gian để chuẩn bị phương án trả lời thông báo thiếu sót này thì người nộp đơn đăng ký thương hiệu có quyền gia hạn thời gian trả lời thêm 01 tháng.

 

·         Bước 2


- Công bố đơn đăng ký thương hiệu trên Công báo: trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, đơn đăng ký thương hiệu sẽ được công bố trên Công báo của Cục để bất kỳ một bên thứ ba nào cũng có thể tiến hành phản đối việc đăng ký này.

 

·          Bước 3:

 

-Xét nghiệm nội dung đơn đăng ký thương hiệu: trong vòng từ 9 đến 12 tháng kể từ ngày đơn đơn đăng ký thương hiệu được công bố Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo về khả năng cấp giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu bao gồm 02 hướng: hướng 1: Đơn được chấp thuận cấp giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu; hướng 2: đơn đăng ký thương hiệu bị từ chối.


Thông thường, thời gian đăng ký thương hiệu trong khoảng từ 12 đến 16 tháng.

 

Liên Hệ với chúng tôi để được: 
+ Tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu
+ Soạn đơn đăng ký nhãn hiệu
+ Phân loại nhóm            

                       

  Gọi ngay: 090 234 9252

  Mail: congtybanquyen@gmail.com

  Skybe: Copyright company

 

 

dnbtdev