slide

Tra cứu Nhãn hiệu - Thương hiệu

Tra cứu Nhãn hiệu - Thương hiệu là công đoạn tuy mang tính tham khảo nhưng cần thiết để kiểm tra, đánh giá sơ bộ về khả năng đối tượng dự kiến đăng ký bảo hộ có bị trùng hoặc tương tự với đối tượng đã được đăng ký hay chưa.

Bước này giúp hạn chế những rủi ro và tốn kém về thời gian một cách không cần thiết; hay các lời khuyên của Chuyên gia tư vấn ở giai đoạn này cũng giúp Khách hàng có được định hướng và quyết định đúng đắn trước khi nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu - Thương hiệu.

dnbtdev